Reisziekte

Reisziekte is een verstoring van onze evenwichtsregeling. Men wordt wagen-, zee-
of luchtziek als de informatie van de ogen, het evenwichtsorgaan en het spiergevoel
(hoe bevinden de spieren zich in de ruimte) niet met elkaar in overeenstemming zijn.
Men bevindt zich bijvoorbeeld in een gesloten ruimte zoals een vliegtuig waarbij men
niet ziet waar men naar toe vliegt of een boot waarbij je de golven niet waarneemt
met de ogen. Het resultaat is reisziekte met als voornaamste symptomen braken
en misselijkheid.
Nochtans zijn er een aantal tips die reisziekte wat kunnen temperen:

 • Neem plaats in de rijrichting.
 • Stuur eventueel zelf in een bochtig parcours.
 • Neem plaats in het voertuig daar waar je het minste last hebt van beweging
  dit wil zeggen bovendeks in een schip, boven de vleugels in een vliegtuig,
  vooraan in de bus, vooraan in de auto.
 • Sluit je ogen of fixeer een weinig bewegend punt; kijk zeker niet naar snel
  voorbijvliegende landschappen.
 • Leg je neer en sluit je ogen, of zit goed rechtop en beweeg het hoofd zo
  weinig mogelijk; kinderen geef je best een verhoogde positie in de wagen
  bv. op een kussen. De meeste kinderen zijn wagenziek, maar leren later
  de beweging kennen en zo vermindert het reisziek zijn geleidelijk aan.
 • Blijf ver van andere zieke passagiers.
 • Zorg voor voldoende verluchting en vermijd het gezelschap van rokers.
  Zet je niet in volle zon.
 • Neem geen zware maaltijden en alcohol, maar eerder lichte, frequente
  maaltijden (bv. beschuiten, niet teveel vocht). Wat men serveert in de
  vliegtuigen is meestal niet overdadig, dit kan aanbevolen worden, met
  uitzondering van de alcoholische dranken.
 • Gewenning aan reisziekte doet zich niet voor, helaas. Nochtans is het psychisch
  aspect belangrijk om de last ervan te milderen. Als de aandacht wordt afgeleid,
  treedt reisziekte of bewegingsziekte minder gemakkelijk op. Zorg voor afleiding
  onder de vorm van conversatie, maar lezen of breien is uit den boze, want dan
  ga je de symptomen nog verergeren. Het is immers belangrijk dat de ogen ofwel
  niets zien (ogen sluiten) ofwel hetzelfde zien als de spieren voelen (naar buiten kijken).
  De medicatie tegen reisziekte is efficiënt en heeft weinig of geen bijwerkingen,
  tenzij soms wat slaperigheid. Let daarom op als je zelf een voertuig moet besturen.
  Het meest gebruikt zijn pillen die je een half uur tot één uur voor het vertrek moet
  nemen en bij lange reizen een nieuwe inname om de zes à acht uur (bv. Touristil).