Privacy Policy

Privacy Policy

Naar aanleiding van het in werking treden van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, beter gekend als GDPR, op 25 mei 2018, hebben wij ons privacy beleid aangepast.

Concreet gaat het over het volgende:

Verzameling van informatie:

Om uw persoonsgegevens te verwerken baseert uw arts zich op het gerechtvaardigd belang en op uw voorafgaande toestemming onder de vorm van het goedkeuren van een therapeutische relatie. Op deze manier verzamelen wij alle persoonlijke informatie (naam, adres, telefoonnummer, mailadres, rijksregisternummer….)

Delen van informatie van derden

Uw persoonlijke en uw relevante medische gegevens (voorgeschiedenis, vaccinaties, allergieën, chronisch medicatiegebruik) worden verzameld in een papieren en elektronisch dossier. Dit dossier kan geraadpleegd worden door verschillende artsen en hun medewerkers. Iedereen die inzage heeft in het dossier is strikt gebonden aan het beroepsgeheim.
Een samenvatting van uw medisch dossier (alle relevante medische informatie, geen persoonsgebonden informatie) kan op een centrale server geplaatst worden zodat ook andere artsen in België inzage hebben in uw dossier. De servers waarop deze gegevens staan zijn beveiligd tegen derden. Inzage door niet medici is volstrekt onmogelijk.

Bewaren van gegevens

Wij bewaren uw gegevens volgens de wettelijke verplichtingen. In België dienen de medische gegevens bewaard te worden tot 30 jaar na het laatste contact.

Uw privacyrechten

U hebt het recht om:

  • Inzage te vragen in de informatie die wij over u hebben verzameld
  • Correctie, verwijdering en beperking van ons gebruik van deze informatie te vragen
  • Uw toestemming in te trekken voor de verwerking van deze gegevens

Mocht uw hierover vragen hebben kan U ons steeds hierover contacteren.